Free Dear Disya font

OrderFilenameFilesizeThumb demo
1. Dear_Disya_Standard.ttf 193 Kb Dear Disya
2. deardisya.png 2 Kb
3. font-map-deardisya.png 91 Kb
4. font-map-unicode-deardisya.png 4 Kb
Download

Char map Ascii Dear Disya font

Dear Disya

Char map Unicode Dear Disya font

Char Unicode Dear Disya

Dear_Disya_Standard.ttf, Dear Disya, deardisya,

Download